PURE UB 10.0 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Spin bikes PURE UB 10.0 herunter. UB 10.0 VP EN-NL-FR-DE Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Français 91

English 11 Deutsch 36 Nederlands 64 Français 91 UB 10.0

Seite 2 - 2 UB 10.0

D8D91610 UB 10.0

Seite 3 - UB 10.0 3

InhoudFIETSTRAINERWelkom in de wereld van Tunturi Fitness!Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-toestel. Tunturi biedt een groteverscheidenhe

Seite 4 - 4 UB 10.0

▪ Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke training beginnenmet een warming-up en eindigen met een cooling-down. Vergeet niet om u

Seite 5 - UB 10.0 5

▪ Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is of niet goedwerkt. Als het snoer of de stekker is beschadigd of niet goed werkt,

Seite 6 - 6 UB 10.0

1 Pedaal 8 Fleshouder2 Pedaalriem 9 Handgreep3 Hoofdbehuizing 10 Handgreepsensor4 Zadel 11 Steunvoet5 Stelknop zadel 12 Transportwiel6 Zadelpen 13 Con

Seite 7 - UB 10.0 7

TrainingenDe training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig. Aerobische training isgebaseerd op verbetering van de maximale zuurstofopname van he

Seite 8 - 8 UB 10.0

Hartslagmeting (hartslagborstband)De meest nauwkeurige hartslagmeting wordt bereikt met een hartslagborstband. Dehartslag wordt gemeten met een hartsl

Seite 9 - UB 10.0 9

LET OP– Gebruik de hartslagborstband niet in combinatie met dehandgreepsensoren.– Draag de hartslagborstband altijd onder uw kleding, direct op uwhuid

Seite 10 - 10 UB 10.0

Categorie Hartslagzone UitlegBeginner 50-60% van de maximalehartslagGeschikt voor beginners, mensen diewillen afvallen, herstellende patiënten enperso

Seite 11 - Veiligheidswaarschuwingen

Afstellen van de verticale zadelpositieDe verticale zadelpositie kan worden afgesteld door de zadelpen in de gewenstepositie te zetten. Met een bijna

Seite 12

2 UB 10.0

Seite 13 - Beschrijving (fig. A)

E2T - RoadProgramsT-RideT-MusicFitness Test614789101112136 TRAINING-knop 11 BACK/STOP-knop7 USER-knop 12 ZOOM-knop8 INTERNET-knop 13 KEYBOARD-knop9 E-

Seite 14 - Assemblage (fig. D)

VOORZICHTIG– Houd de console uit de buurt van direct zonlicht.– Droog het oppervlak van de console wanneer het metzweetdruppels is bedekt.–Leun niet o

Seite 15 - Trainingen

Uitleg van de knoppenKnop UitlegON/OFF Druk op de knop om de console in te schakelen. Druknogmaals op de knop om de console uit te schakelen.VOLUME +/

Seite 16

Knop UitlegBACK/STOP Voor gebruik: Raak de knop aan om terug te kerennaar het hoofdmenu.Tijdens gebruik: Raak de knop nogmaals aan om detraining te pa

Seite 17

7. Scrol door de lijst om uw geslacht in te stellen. Raak het menu-item aan om tebevestigen.8. Beweeg de schuifknop om uw leeftijd in te stellen. Raak

Seite 18 - Afstellen van de steunvoeten

Gebruikerslog1. Raak de USER-knop aan om naar het gebruikersmenu te gaan.2. Selecteer de gebruiker. Raadpleeg het gedeelte “Selecteren van een gebruik

Seite 19 - Console (fig. E)

7. Als u de streefwaarden heeft bereikt, zal er een alarm klinken. U kunt doorgaanmet uw training.8. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stop

Seite 20 - T - Road

6. Breng het toestel in beweging om de training te starten. Als u streefwaardenheeft ingesteld, beginnen de waarden op of af te tellen.7. Verander han

Seite 21

02550751001251501752002250255075100125150175200225WattDurationP4 StaminaWattDurationP3 Cross Country02550751001251501752002250255075100125150175200225

Seite 22 - Uitleg van de knoppen

02550751001251501752002250255075100125150175200225WattDurationP10 Cardio IntervalWattDurationP9 Cardio Climb1. Raak de TRAINING-knop aan om naar het t

Seite 23 - Gebruikersmenu

A72 161398410531121111514UB 10.0 3

Seite 24 - Verwijderen van een gebruiker

5. Beweeg de rode balk aan de rechterkant naar de gewenste positie om heteindpunt voor uw training in te stellen. Raak SET END aan om te bevestigen.6.

Seite 25 - Trainingsmenu

OWN TRAININGDe console kan een maximum van 100 trainingen van langer dan 10 minutenopslaan. U kunt alleen trainingen opslaan na het selecteren van een

Seite 26 - WATT CONTROL

FITNESS TESTHet programma is een meerstapsfitnesstest waarin met een laag inspanningsniveauwordt begonnen en de snelheid en de weerstand, naargelang h

Seite 27 - PROGRAMS

3. Selecteer de voor u meest geschikte conditiecategorie met behulp van hetkeuzewiel: a. Inactive = geen regelmatige lichaamsbeweging, slechte fysieke

Seite 28 - UB 10.0 81

– C) Ml/kg/min = een lezing die vertelt hoeveel milliliter zuurstof per kilogramlichaamsgewicht uw lichaam per minuut verbruikt.– D) L/min = een lezin

Seite 29 - P9 Cardio Climb

pins) iPod/iPhone-aansluiting aanwezig, waarop de meeste Apple-producten kunnenworden aangesloten. U kunt de MEDIA-knop gebruiken om door de muziek op

Seite 30

2. Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond. Breng hettoestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar draag het toestel

Seite 31 - OWN TRAINING

Verklaring van de fabrikantTunturi Fitness BV verklaart dat het product voldoet aan de volgende normen enrichtlijnen: EN 957 (HA), 89/336/EEG. Het pro

Seite 32 - FITNESS TEST

Tunturi Fitness BVPO Box 600011320 AA Almere The Netherlands Tel: +31 36 5397102Fax:+31 36 5460055E-mail: Info@tunturi-fitness.comFor contact informat

Seite 33

B4 UB 10.0

Seite 34

CD0M5*15M8*20M8*16M819 (12x)17 (12x)16 (8x)M4*1020 (4x)18 (12x)100 CM100 CM100 CM100 CMENUB 10.0 5

Seite 35 - Transport en opslag

D117191617181817191718186 UB 10.0

Seite 36 - Garantie

D2D3UB 10.0 7

Seite 37 - Disclaimer

D5D417191718188 UB 10.0

Seite 38

D6D7161620UB 10.0 9

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare